درباره ما

پیشرفت ها و موفقیت های اخیر که نصیب دانشمنــدان، پژوهشگــران و دانشجویــان ایران در سطح بین الملل شده است بیانگر وجود پتانسیل بسیار بالایی در میان استادان، متخصصان و دانشجویان دانشگاههـــــاست. لذا در راستای استفاده بهینه از این پتانسیل، جمعی از استادان مجرب و متخصص از دانشگاههای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران و فردوسی مشهد گرد هم آمده و هسته اولیه یک موسسه آموزش عالی را تشکیل دادند. این هیات پس از کسب مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی اقدام به تاسیس موسســه آمـــوزش عالـی خــــاوران نمــودند.
هسته اولیه موسسه متشکل از دو گروه عمران و کامپیوتر می باشد که در سال 1384 فعالیت خود را به منظور پذیرش دانشجو در رشته های کاردانی عمران و کاردانی کامپیوتر آغاز نمود. در ادامه با تجهیز بیشتر و هدفمند و ایجاد امکانات آزمایشگاهی و آموزشی بسیار مناسب هم اکنون این موسسه در 16 رشته-مقطع در دوره کارشناسی و در 6 رشته-مقطع کارشناسی ارشد بکار خود ادامه می دهد. این موسسه از سال 1384 تا کنون بطور مستمر و با برنامه ای منسجم شاخص های شناخته شده در آموزش عالی را کسب کرده است. هم اکنون بر اساس آمار موسسه بین المللی وبومتریکس (
webometrics.info) رتبه اول را دربین موسسات غیر انتفاعی کشور، رتبه 70 را در بین کلیه دانشگاهها و موسسات غیر پزشکی کشور (اعم از دولتی و غیر دولتی) کسب نموده است. همچنین این موسسه سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی و را راه اندازی کرده که تا کنون 4 سمپوزیوم را در داخل و خارج از کشور هدایت نموده و ده ها کنفرانس را تحت پوشش این سمپوزیوم اجرا نموده است. این موسسه همپنین در زمینه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و فعالیت های دانشجویی یکی از سرآمدترین موسسات بوده است.

  برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می شود بطور مستمر از سایت این موسسه بازدید فرمایید.